Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o činnosti NKS za rok 2017

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Vláda na svém zasedání dne 11. dubna 2018 vzala na vědomí materiál Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2017. Tento materiál předložilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice.