Zavedení eura

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 19. 10. 2017
  • aktualizace příloh

Nařízení Rady (ES) č. 1103/97
ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000

Nařízení zajišťuje právní jistotu v oblasti přepočtů peněžních částek při zavádění jednotné měny. Jeho jednotlivé články upravují např. nahrazování odkazů v právních nástrojích znějících na ecu odkazem na euro, kontinuitu právních nástrojů, používání přepočítacích koeficientů a závazných pravidel zaokrouhlování.

 

Nařízení Rady (ES) č. 974/98
ze dne 3. května 1998 o zavedení eura, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2596/2000 ze dne 27. listopadu 2000, nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, nařízení Rady (ES) č. 1647/2006 ze dne 7. listopadu 2006, nařízení Rady (ES) č. 835/2007 ze dne 10. července 2007, nařízení Rady (ES) č. 836/2007 ze dne 10. července 2007, nařízení Rady (ES) č. 693/2008 ze dne 8. července 2008 a nařízení Rady (EU) č. 670/2010 ze dne 13. července 2010

Nařízení upravuje měnové právo členských států přijímajících euro, jmenovitě nahrazení národních měn měnou euro podle přepočítacích koeficientů. Uvádí, že měnovou jednotkou je jedno euro, které se dělí na sto centů, a že euro je zúčtovací jednotkou Evropské centrální banky a centrálních bank zúčastněných členských států. Uvedena jsou zde ustanovení, která se použijí během přechodného období (počínaje dnem přijetí eura a konče dnem přechodu na hotovostní euro) a ustanovení upravující zavedení eurobankovek a euromincí.

 

Nařízení Rady (ES) č. 975/98
ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh, ve znění nařízení Rady (ES) č. 423/1999 ze dne 22. února 1999 a nařízení Rady (EU) č. 566/2012 ze dne 18. června 2012

Nařízení stanoví, že první série euromincí je tvořena osmi nominálními hodnotami v rozmezí od jednoho centu do dvou eur. Pro jednotlivé nominální hodnoty euromincí jsou uvedeny technické specifikace – průměr a síla v milimetrech, hmotnost v gramech, tvar, barva, složení a provedení hrany mincí.

 

Nařízení Rady (ES) č. 2866/98 
ze dne 31. prosince 1998 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1478/2000 ze dne 19. června 2000, nařízení Rady (ES) č. 1086/2006 ze dne 11. července 2006, nařízení Rady (ES) č. 1134/2007 ze dne 10. července 2007, nařízení Rady (ES) č. 1135/2007 ze dne 10. července 2007, nařízení Rady (ES) č. 694/2008 ze dne 8. července 2008, nařízení Rady (EU) č. 671/2010 ze dne 13. července 2010, nařízení Rady (EU) č. 870/2013 ze dne 9. července 2013 a nařízení Rady (EU) č. 851/2014 ze dne 23. července 2014

Nařízení stanoví nezměnitelné přepočítací koeficienty mezi eurem a národními měnami členských států eurozóny. Přepočítací koeficienty zemí, které přijaly euro v první vlně, byly stanoveny 31. prosince 1998. U dalších zemí byly přepočítací koeficienty stanoveny těmito nařízeními: Řecko (nařízení Rady (ES) č. 1478/2000 ze dne 19. června 2000), Slovinsko (nařízení Rady (ES) č. 1086/2006 ze dne 11. července 2006), Kypr (nařízení Rady (ES) č. 1135/2007 ze dne 10. července 2007) a Malta (nařízení Rady (ES) č. 1134/2007ze dne 10. července 2007), Slovensko (nařízení Rady (ES) č. 694/2008 ze dne 8. července 2008), Estonsko (nařízení Rady (EU) č. 671/2010 ze dne 13. července 2010), Lotyšsko (nařízení Rady (EU) č. 870/2013 ze dne 9. července 2013) a Litva (nařízení Rady (EU) č. 851/2014 ze dne 23. července 2014).