Malta

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Členská země eurozóny od 1. ledna 2008.

Vlajka - MaltaNa mincích 1 € a 2 € je vyobrazen kříž s osmi hroty, nazývaný též maltézský kříž jako jeden ze symbolů maltské identity. Kříž je znakem Maltézského řádu vládnoucího na Maltě v letech 1530 - 1798. Mince v hodnotě 10, 20 a 50 centů nesou vyobrazení státního znaku Malty, který je tvořen heraldickým štítem znázorňujícím maltskou státní vlajku. V horní části znaku se nachází zděná koruna jako symbol opevnění Malty a městského státu. Štít je na levé straně lemován ratolestí olivovníku a na pravé straně ratolestí palmy, které jsou v dolní části svázány stuhou s nápisem „Repubblika ta´ Malta“ (Republika Malta). Tyto prvky symbolizují mír, který je s Maltou tradičně spojován. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazen oltář v prehistorickém chrámovém areálu Mnajdra, který byl vybudován v období neolitu kolem roku 3600 před naším letopočtem.

Motivy maltézských euromincí byly vybrány Centrální bankou Malty a maltézskou vládou po dvou kolech konzultací s veřejností, jež měla možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím SMS zpráv. Autorem návrhů je maltský rytec Noel Galea Bason.

 

Malta, mince 2 euro     Malta, mince 1 euro

 Malta, mince 50 centů     Malta, mince 20 centů     Malta, mince 10 centů

     Malta, mince 5 centů     Malta, mince 2 centy     Malta, mince 1 cent

 

Evropská komise     Evropská centrální banka