Mezinárodní měna

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekEuro je nejen zákonným platidlem v zemích eurozóny. Má uplatnění i mimo eurozónu v řadě funkcí, které plní každá měna se širokým mezinárodním rozšířením. Sledovány jsou zejména tyto oblasti: zastoupení v devizových rezervách centrálních bank, fakturační měna v mezinárodním obchodě, měnová denominace emisí dluhových cenných papírů, podíl na obratu devizových trhů, role paralelní měny v třetích zemích. Za dobu své existence si euro vydobylo významné postavení v uvedených dílčích vlastnostech mezinárodní měny, které lze charakterizovat následujícími skutečnostmi:

  • Euro přerostlo nadnárodní význam svých zůstavitelských měn (legacy currencies), na jejichž místo nastoupilo, převážně však jen na území ekonomicky spjatém s eurozónou.
  • Mezinárodní rozšíření eura neohrozilo prvenství amerického dolaru, který si udržel pozici hlavní světové měny.
  • S velkým odstupem za eurem se nacházejí další národní měny s mezinárodním dosahem, což je především britská libra a japonský jen.

V Evropě se s eurem jako zákonným platidlem můžeme setkávat i v jiných zemích, než těch, které jsou součástí eurozóny. Rozlišovat přitom můžeme tzv. euroizované a jednostranně euroizované ekonomiky.

  • Euroizované ekonomiky mají s Evropskou unií uzavřenu měnovou dohodu o používání eura jako národní měny. Tuto skupinu tvoří evropské ministáty Monako, San Marino a Vatikán, které tradičně používaly měny států, jež se staly součástí eurozóny. Měnová dohoda jim přiznává právo razit omezené množství euromincí s vlastní národní stranou. Od dubna 2012 má toto právo i Andorra.
  • Jednostranně euroizované ekonomiky používají euro jako národní měnu bez měnové dohody s Evropskou unií. Sem patří dvě balkánské země Černá Hora a Kosovo, které svůj měnový systém v minulosti vázaly na německou marku.

Mimo evropský kontinent euro jako zákonné platidlo obíhá v oblastech, které jsou součástí evropské země, jež sama je součástí eurozóny. Toto postavení mají francouzské zámořské departementy, jmenovitě Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik v Karibské oblasti a ostrov Réunion v Indickém oceánu. V Atlantickém oceánu leží ostrov Madeira a Azorské ostrovy, jež patří Portugalsku, a Kanárské ostrovy patřící Španělsku.

Euro používají též některá francouzská zámořská teritoria, která nejsou součástí Evropské unie. Sem patří ostrov Saint-Pierre-et-Miquelon poblíž východního pobřeží Kanady, ostrov Mayotte v Indickém oceánu a ostrov Svatý Bartoloměj v Karibském moři. Jmenovaná teritoria nerazí vlastní eurové mince.