Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

Vydáno

Dne 25. listopadu 2008 pořádalo Ministerstvo financí se společností Economia a.s. konferenci věnovanou problematice budoucího vstupu České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek. Jako hlavní řečník vystoupil český eurokomisař Vladimír Špidla. Pozváni byli i další domácí a zahraniční hosté i zástupce Evropské komise.

Na konferenci byla diskutována tato témata:

  • Nadnárodní podnikání v prostředí národních měn
  • Ekonomická konvergence zemí střední Evropy k eurozóně
  • Evropa, evropanství a euro
  • Euro a makroekonomická stabilita v době finanční krize

Prezentace řečníků

Blok I: Nadnárodní podnikání v prostředí národních měn

Moderátor: Oldřich Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR

Blok II: Ekonomické dohánění eurozóny

Moderátor: Evžen Kočenda, profesor ekonomie, CERGE–EI, Praha

Hlavní vystoupení

Blok III: Panelová diskuse Euro a makroekonomická stabilita

Moderátor: Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisen Bank a. s., bývalý místopředseda vlády a ministr financí ČR