2006

ilustrace

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR rozhodla o variantě zavedení eura

Na základě Národního plánu zavedení eura v ČR, který schválila vláda usnesením č. 353 v dubnu 2007, stanovila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice pro nadcházející období následující prioritní oblasti:

  • analýza nákladů plynoucí ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky) pro státní správu,
  • zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením jednotné měny provedeny úpravy,
  • rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným zvyšováním cen při přechodu na placení eurem.

NKS bude také pokračovat ve vyhodnocování zkušeností ze zemí, které již euro zavedly. O činnosti Národní koordinační skupiny bude veřejnost průběžně informována.

Vydáno

Národní koordinační skupina připraví varianty zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS) se na svém dnešním druhém zasedání zabývala zejména přípravou rozhodnutí o variantě zavedení eura v ČR, o kterém bude Vláda ČR podle schváleného harmonogramu jednat na konci srpna. Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. velkého třesku, tedy zavedení hotovostního i bezhotovostního eura k jednomu dni.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR zahájila činnost

První zasedání členů Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS) se konalo v pondělí 20. února 2006. Koordinační skupina má za úkol připravit zavedení eura v ČR. "Proces zavádění eura se dotkne všech obyvatel, institucí a organizací. Je proto důležité, aby od počátku fungovala široká spolupráce a aby se přípravy účastnili všichni, kterých se týká," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí a vládou jmenovaný Národní koordinátor zavedení eura.